مسکن مهر دولت آباد

تقویت فشار آب محله مسکن مهر دولت آباد

با اجرای خط انتقال تقویتی به قطر 200 میلیمتر پلی اتیلن به طول 350 متر فشار آب محله مسکن مهر دولت آباد تقویت شد. بنا بر گزارش واحد بهره برداری و توسعه آب شهرستان برخوار ، با توجه به گرم شدن هوا ، افزایش مصرف و گزارش های دریافتی در خصوص افت فشار در محله […]