قوانین درمال به این صورت می باشد

کاربر باید آگهی خود را در دسته بندی مناسب قرار دهد و باید آگهی طبق قوانین جمهوری اسلامی باشد

در صورتی که آگهی توهین به مقدسات یا جنسیت یا قومیتی باشد منتشر نخواهد شد

همچنین چنانچه آگهی تکراری باشد یا از آگهی شخص دیگری استفاده شود در صورت گزارش حذف خواهد شد